forbot
+375 (1716) 52-22-8
  • Inteko-master, OOO
Quầy trưng bày
Máy nấu hơi đối lưu
Máy nấu hơi đối lưu
Quầy trưng bày nhiệt độ trung bình
Quầy trưng bày nhiệt độ trung bình
Quầy, bể lạnh
Quầy, bể lạnh
Quầy trưng bày, kệ giá, quầy bán hàng
Quầy trưng bày, kệ giá, quầy bán hàng
Quầy bầy hàng thực phẩm
Quầy bầy hàng thực phẩm
Quầy hàng lạnh
Quầy hàng lạnh
Quầy bầy hàng thực phẩm
Quầy bầy hàng thực phẩm
Tủ kính để bán kem
Tủ kính để bán kem
Quầy bầy hàng thực phẩm
Quầy bầy hàng thực phẩm
Quầy hàng lạnh
Quầy hàng lạnh
Quầy bầy hàng bánh kẹo
Quầy bầy hàng bánh kẹo
Máy nấu hơi đối lưu
Máy nấu hơi đối lưu
Máy nấu hơi đối lưu
Máy nấu hơi đối lưu
Quầy trưng bày nhiệt độ trung bình
Quầy trưng bày nhiệt độ trung bình
Quầy, bể lạnh
Quầy, bể lạnh
Quầy trưng bày, kệ giá, quầy bán hàng
Quầy trưng bày, kệ giá, quầy bán hàng
Quầy bầy hàng thực phẩm
Quầy bầy hàng thực phẩm
Quầy hàng lạnh
Quầy hàng lạnh
Quầy bầy hàng thực phẩm
Quầy bầy hàng thực phẩm
Tủ kính để bán kem
Tủ kính để bán kem
Quầy bầy hàng thực phẩm
Quầy bầy hàng thực phẩm
Quầy hàng lạnh
Quầy hàng lạnh
Quầy bầy hàng bánh kẹo
Quầy bầy hàng bánh kẹo
Máy nấu hơi đối lưu
Máy nấu hơi đối lưu
Chi nhánh
Компания ОргХолод
Nga, Moskva,  Moscow
Địa chỉ:  109383, ул.Перерва, д.9
đthoại: +7(495) 6467189
Trang web:  http://orgholod.ru

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Inteko-master, OOO. Tất cả thông tin về Inteko-master, OOO tại Dzyarzhynsk (Belarus).